Gminny O¶rodek Kultury w Nieporęcie

Jeste¶ tutaj:

Główna tre¶ć strony

Warsztaty kreowania słowa i dĽwięku

Warsztaty poprowadził Wojciech Głuch – dyrygent, kompozytor i pedagog
W sobotę, w samo południe rozpoczęła się pierwsza tura "Warsztatów kreowania słowa i dĽwięku"
dla dzieci i młodzieży, które poprowadził poprowadził Wojciech Głuch – dyrygent, kompozytor i pedagog.
Pan Wojciech ukończył warszawsk± Akademię Muzyczn±, gdzie studiował grę na
fortepianie i dyrygenturę chóraln±. W latach 70-tych i 80-tych pracował w teatrach Warszawy i Polskim.
Jako wieloletni kierownik muzyczny Teatru STS i Teatru Rozmaito¶ci stworzył wiele kompozycji scenicznych. Obecnie współpracuje z Departamentem Muzyki, Teatru i Tańca w Goeteborgu, gdzie ceniony jest za wyj±tkow± wiedzę na temat pedagogiki wokalnej aktora.

Będ±c pod opiek± tak wybitnego specjalisty, uczestnicy z wielkim zaangażowaniem i pasj±
wykonywali ćwiczenia niezbędnej do osi±gnięcia wła¶ciwej interpretacji wiersza czy też piosenki.
Wszystko to odbywało się na przykładzie wybranych przez uczestników tekstów i piosenek.
O 15.00 nast±piła zmiana pokoleniowa i "starsza" młodzież oddała się w ręce pana Wojciecha Głucha,
który z niesłabn±c± energi± poprowadził warsztaty. Energii nie brakowało również warsztatowiczom,
którzy z entuzjazmem poddawali się artystycznej edukacji.

Umieszczono: 31.10.2017 r., godz. 11.25